henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-02-12 10:18 pm

Брендан Айк і його дивна реація на Україну

Приклад, чому треба слідкувати за тим, що роблять твої personal heroes.

Брендан Айк (для тих хто живе під гірською породою: це автор 1х версій JavaScript--наразі найпопулярнішої мови у світі) в котрий раз ретвітить галімат'ю якоїсь тупої пизди про звєрства фашистскаго рєжима Гройсмана.

ТП--це та малахольна, яку the Toronto Symphony Orchestra у '15 зобанив за "deeply offensive language" про українців. ТП є "an ethnic Russian born in Ukraine who now lives in the US", якщо комусь цікаво.

Звідки у рендомного гамериканця хочь яка зацікавленість до України? От багато людей в Києві відчуває потяг до того що коїться, наприклад у Філіппінах? ~0. Такий же самий % американців цікавляться Eastern Europe.

У поточній компанії Айка (brave.com) працюють 2 людини з російськими іменами. Я нічого про них не знаю; мені байдуже хто вони, бо я не планую користуватися бовзером Брейв (я погано розумію нахуя потрібен a YA wrapper around Blink, але то не моя собача справа).

Ви відчуваєте хід моєї думки? Може ті 2 росіянина є 2 чудові людини, які нарешті спромоглися втекти з Мордора. Але мій персональний досвід мені підказує...

:(


Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.