henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-04-12 10:16 am

A minimum font size in Chrome

Як відомо, у Кроума є опція рендерити будь-який шрифт тільки в конфігурації >= X пунктів (chrome://settings/fonts), що мене завжди тішило, тому що частина веб-дизайнерів є бридкі кретини, продукти постсовкового снобізму, які зневажають всіх інших людей.

Але цей фінт вухами перестав працювати з SVG у Chrome 57+!

(плаче)

jurgen: (Default)

[personal profile] jurgen 2017-04-12 06:39 pm (UTC)(link)
Ах, хром. Хтонический пиздец :-)