henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-05-05 05:27 pm

Chin-ups are for girls only

У нас у подвір'ї висить трохи іржавий турнік, пригвинчений до стіни будинку. Незважаючи, що біля неї постійно скупчуються курці з обох будинків та жлобастого офісу, турніком майже ніхто не користується, тому що більшість курців тут жінки.

Сьогодні вранці до турніка прийшов підтягуватися рудий бородатий рагуль з будинку навпроти. У чорній майці, чорних підскубаних штанцях і чорних фліп-флопсах. "Підтягувався" він у 3 етапи, разів по 6 у кожному.

Після кожного підходу він виразно стріляв очима на квартиру з 1го поверху, що мене здивувало, бо там живе не симпатична дівчина, яка могла би пити ранкову каву біля вікна, а непримітна 40+ пара.

Після кожного підходу, бородатий відсьорбував водички з 6-літрової пластикової пляшки.

Після 1го підходу він задрав майку, понюхав її, зняв і почав мужньо рухати м'язами, продовжуючи зиркати на вищезгадані вікна.

Я взяв "підтягування" у лапки, тому що так як він це робив, роблять тільки позери. Багато дівчат чомусь не знають як відрізнити a real deal від a pathetic phony, який безнадійно прагне стати схожим на мачо. Ось так підтягуються нормальні пацани:

а ось так--вічні лузери (увага на нікчемний зворотний хват):

Рагуль з бородою крекчучи підтягувався як лузер. На останній підхід у нього не було сил навіть тримати поставу і він, як дівчата у школі, вперся ногами у стіну будинку і жалюгідно дриґав дупою у повітрі.


Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.