lg_hater: (Default)
lg_hater ([personal profile] lg_hater) wrote in [personal profile] henry_flower 2017-05-13 05:47 pm (UTC)

Гм. Ну я от "там" залишивсь. За все життя нікого не згвалтував, не пограбував, ба навіть не вбив. Про останнє, до речі, шкодую, бо на початку 14-го мав можливість декого з майбутніх власівців власноруч придушити — якбиж то знаття. За комуняк, ригів, чи популістів, ніколи не голосував; зігрішив хіба у другому турі 10-го, бо вважав Йудулю за менше зло. Й таких, подібних до мене, тут у Луганську, хоча й не більшість, але було. Та й зараз є, хоч звісно вже набагато менше.
То накажете мені, разом з усіма, хто не спромігся поїхати, чи то не захотів лишати рідну з дідів-прадідів землю на поталу московським зайдам, піти й повіситися? А хто ж тоді тут зустрічатиме ЗСУ з квітами та прапорами, коли Донбас нарешті звільнять? Панаєхавша кацапня? А викривати колаборантів, грабіжників, та вбивць, що вони одразу ж прикинуться щирими патріотами, хто буде? Документувати злочини окупантів та їхніх посіпак?
Тобто, до чого веду — Ви припускаєтеся тієї ж самої помилки, що й Ваш опонент: сортуєте людей за другорядними, штучними ознаками.

Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.