henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-05-27 05:42 pm

Calutron Girls

Коротка довідка: місто Oak Ridge, TN побудовано у 1942, як виробничий майданчик Мангеттенського проекту. Більшість працівників--жінки.

На задньому плані один-єдиний male, у менеджерському аутфіті, ггг.

jurgen: (Default)

[personal profile] jurgen 2017-05-27 06:56 pm (UTC)(link)
Да ну, мне тогда лет 14 было, я всё не прочувствовал.