henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-06-13 01:50 am

We've got to settle for something that works

Цікаво, навіщо у npm, Inc стали вставляти у блог пости імбецильну мазню "мамо, дивись! я намалював дівча та хмару!"?

http://blog.npmjs.org/post/161627993435/learn-more-about-npms-lockfiles

У пості 8 фігурок "девелоперів". Якщо раніше всі малювали на діаграмах абстрактного безстатевого користувача, то зараз я нарахував 6 расових категорій та 5 "жіночих" зачісок.

I feel they're overdoing it.

errorrishe: (Default)

[personal profile] errorrishe 2017-06-12 11:39 pm (UTC)(link)
кто то пытаеться доказать себе и людям что major in arts может пригодиться в деле, вот и все