henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-07-08 12:51 am
Entry tags:

Just Because You're Paranoid Doesn't Mean They Aren't After You

Потрібно було порівняти mtime файлу з неможливо старою датою. new Date('1970') здалося > ідіоматичним ніж 0, аж раптом я помітив, що node чомусь мені видає московську таймзону при toString().

Га? Шо коїться?! У мене time offset називається EEST (Eastern European Summer Time)! Мене хакнуло якесь московське падло? Аааа!

$ node -p "new Date('1970').toString()"
Thu Jan 01 1970 02:00:00 GMT+0200 (MSK)

А потім згадав, що tzdata вміщує історичні таймзони, тобто Київ у 1970, напевно, був у таймзоні MSK.

$ TZ= node -p "new Date('1970').toString()"
Thu Jan 01 1970 00:00:00 GMT+0000 (UTC)

$ TZ=America/Los_Angeles node -p "new Date('1970').toString()"
Wed Dec 31 1969 16:00:00 GMT-0800 (PST)

Phew, а я вже перелякався, ггг. Йобані кацапи.

bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2017-07-07 10:31 pm (UTC)(link)
А звідкіля Date взнало про location?
bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2017-07-08 10:06 pm (UTC)(link)
Вау, круто. А це нічого, з ідеологічної точки зору, що одне й те саме значення datetime в одній і тій само language (англійській) рендериться по-різному залежно від того, де у даний момент знаходиться машина, яка рахує? Якось не логічно, імхо.
bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2017-07-21 01:24 pm (UTC)(link)
Дякую, погрався трошки і почав розуміти, що до чого.