henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-01-14 01:11 am

Козацька доля

Найраніший відомий текст--чистовий автограф у "Малій книжці", до якої Шевченко переніс вірш під #5 у другому зшитку за 1849 рік.
 
Нащо мені женитися?
Нащо мені братись?
Будуть з мене, молодого,
Козаки сміятись.
 
Оженився, вони скажуть,
Голодний і голий,
Занапастив, нерозумний,
Молодую волю.
 
Воно й правда. Що ж діяти?
Навчіть мене, люде,
Іти хіба до вас в найми?
Чи до ладу буде?
 
Ні, не буду чужі воли
Пасти, заганяти;
Не буду я в чужій хаті
Тещу поважати.
 
А буду я красоватись
В голубім жупані
На конику вороному
Перед козаками.
 
Найду собі чорнобривку
В степу при долині —
Високую могилоньку
На тій Україні.
 
На весілля товариство
Вийде погуляти
Та винесе самопали,
Викотить гармату.
 
Як понесуть товариша
В новую світлицю,
Загомонять самопали,
Гукнуть гаківниці.
 
Як положать отамана
В новій хаті спати,
Заголосить, як та мати,
Голосна гармата.
 
Гукатиме, кричатиме
Не одну годину.
І рознесе тую славу
По всій Україні.
 
1849. Над Аралом.