Jan. 26th, 2017

henry_flower: A melancholy wolf (Default)

В університеті у мене був однокурсник, сам оригінально з Новосибірську (свєртесь с картой, югавасточниє, де той Новосибірськ; підсказка--далéко).

Попавши до Києва, у звичайну школу в 10й клас, він за 4 місяці опанував українську з абсолютного 0 до "відмінно" і з того часу ставився до людей, які народилися в Україні, але схвильовано захищали російську, як до розумово відсталих.

henry_flower: A melancholy wolf (Default)

The offline help of LibreOffice 5.2.4.2:

*sigh*

I'm not even talking about another great feature: a fixed font size everywhere in the help window. Apparently all the LibreOffice users have perfect eyesight.