henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-03-14 01:55 pm

Перéпис дебілів

Совєтські погромісти обговорюють майбутнє України та EU:

https://vitus-wagner.dreamwidth.org/1882707.html

"подєліть Восточную Європу прімєрно в ґраніцах 1652 ґода"