henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-03-14 01:55 pm

Перéпис дебілів

Совєтські погромісти обговорюють майбутнє України та EU:

https://vitus-wagner.dreamwidth.org/1882707.html

"подєліть Восточную Європу прімєрно в ґраніцах 1652 ґода"

bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2017-03-14 12:07 pm (UTC)(link)
«Космического масштаба и космической же глупости» ©

ukurainajin: (Default)

[personal profile] ukurainajin 2017-03-14 12:20 pm (UTC)(link)
На тлі власної неспроможності мріють, що поділить хтось інший. І чого їм там у тій Москві не вистачає? Усім розповідають, що усього завались…
straktor: benders (Default)

[personal profile] straktor 2017-03-14 01:20 pm (UTC)(link)
ага, шведы
воевать
за земли
в 21 веке
"могут"

с другой стороны, если бы Вагнер был папуасом, то обсуждал бы соусы, под которыми шведский король ел бы запечённых восточноевропейских царей с жёнами

а так вишь, великая русская культура -- на уме просто воевать, без прямого каннибализма
vladmradio: (fofudja)

[personal profile] vladmradio 2017-03-14 04:48 pm (UTC)(link)
поналазило з жеже разне мудачйо, курва, як таргани