henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-03-22 04:14 pm
jurgen: (Default)

[personal profile] jurgen 2017-03-22 04:24 pm (UTC)(link)
Срань господня!
bytebuster: (IT Crowd Moss)

[personal profile] bytebuster 2017-03-22 04:47 pm (UTC)(link)
Нагадало старовинну пісню про ДОС, де люди зносять віндовс і отримують «сорок мєґабайт, может, дажє больше, можєт, сразу шестьдєсят»

https://www.youtube.com/watch?v=4rv7rokzW68
an54444: Железный Порт,  море (Default)

[personal profile] an54444 2017-03-22 06:10 pm (UTC)(link)
удаляй меня полностью
euthanasepam: (Default)

[personal profile] euthanasepam 2017-04-22 11:12 pm (UTC)(link)
Скидається на те, що в M$ програми пишуть вже не індуси на аутсорсі, а штучний інтелект, написаний індусами з аутсорсу.