henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-03-24 04:49 am

Little Jack Horner sat in the corner

Вся правда про 3 nursery rhymes! ггг

Opens a Youtube page

Але все-таки мені здається, що "Mary, Mary, quite contrary" то було про дебелу та (не знаю, як сказати це по українські) bigoted Марію Тюдор, а не легковажну Марію Стюарт.

bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2017-03-24 07:41 am (UTC)(link)
Дякую, що нагадали про гурт Can з однойменною піснею.
Виявляється, засновник гурту нещодавно помер.