henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-04-05 12:29 am

A new LiveJournian madness

Подобається реакція у людей на отой ідіотський popup в LJ: заблокувати JavaScript, а потім жалітися, що ¾ LJ не працює, ггг.

1 рядок для uBlock Origin:

livejournal.com##.rutos

(що є element hiding у термінах adblock+) і popup стає прихованим.

bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2017-04-04 11:18 pm (UTC)(link)
А мнє норм ©

В смислі, звичка. Якби ще був нормальний клієнт, шоб на сайт не ходити за коментарями…