henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-04-05 12:29 am

A new LiveJournian madness

Подобається реакція у людей на отой ідіотський popup в LJ: заблокувати JavaScript, а потім жалітися, що ¾ LJ не працює, ггг.

1 рядок для uBlock Origin:

livejournal.com##.rutos

(що є element hiding у термінах adblock+) і popup стає прихованим.

bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2017-04-04 10:33 pm (UTC)(link)
Нє. АПІ без прийнятого ТОСу не паше.
buran293: (Default)

[personal profile] buran293 2017-04-04 10:42 pm (UTC)(link)
тупо ставимо галку-прийом-їбемо кацапам локшину в макитрі і далі=ми не під їхньою юрисдикцією, нам їх законодавство дапізди.
errorrishe: (Default)

[personal profile] errorrishe 2017-04-05 12:50 am (UTC)(link)
а я согласился и намерен дальше лилового на воротник прикладывать этим кадрам. Пусть в оон на меня жалуются ущербы.