henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-04-20 03:26 pm

A fifth of men hate DIY

Побачив вранці ось таку дивну іржаву штуку за переднім правим колесом мошини:

Цікаво, це в мене щось від мошини відвалилося (я вже бачу, як роблю лівий поворот на перехресті і в мене відлітає колесо, ггг), чи то невинний remnant від сусідських DIY activities.