henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-05-23 11:52 am

Come, come, you wasp; i' faith, you are too angry

Колись чув про банкіра, який приручив осу.

Наразі я, 3й ранок поспіль, помічаю що до мене прилетіла пухнаста бджола.

Я йду на кухню за кухонним рушником, згортаю його у кілька разів і бережно хапаю комаху. Вона починає битися та дзижчати ("WTF, dude! I was just handing out here humming my own business, you fascist!"); я кожного разу нервово думаю, як вона може мене вразити через декілька прошарків тканини.

Тоді я відкриваю вікно та стрімко витрушую рушник. Бджола перестає дзижчати та повільно відлітає. Я відчуваю як вона каже "That was very kind of you, dumbass, you almost broke my legs".

germes21: (Default)

[personal profile] germes21 2017-05-23 09:41 am (UTC)(link)
До мене рідко хто залітає більше мухи, але я такі питання, зазвичай, вирішую більш радикально.
germes21: (Default)

[personal profile] germes21 2017-05-23 09:58 am (UTC)(link)
Мухи - джерело протеїну. 1000 мух - це богато протеїну :)) А одна бджола навіть меду не дасть. Нічого іспанці не розуміють.