henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-02-16 05:13 pm

Bloatware comes when nobody's lookin'

Якщо npmjs має тимчасові проблеми, воно відповідає http/500 і включає у відповідь гарно css-відцентрований рядок:

500 | Internal Server Error.

Щоб намалювати це вкрай складне повідомлення, npmjs використовує React.

I don't even.

Якщо існують якісь ознаки хмаринок на обрії, то гадаю це одна з. Бо я пам'ятаю, як все починалося, як усе було cut to the bone in order to make a MVP.