henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-02-21 02:18 am

2 іграшки для DreamWidth

Іграшка 1-ша: CLI кліент для DW. Користуюсь десь з місяць, ніби працює.

Дозволяє завантажувати картинки:

$ dreamwidth-js img-upload < cat.jpg

Або постити в html або github-style markdown:

$ dreamwidth-js entry-post-md
---
subject: Люда, шо ми стоїмо?
tags: спортивні штанці, марожено
security: public
---

## Акт 1

А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти
нє вєріла.
^D

Іграшка 2-га: транслітератор з російської в українську

Будь-який російський текст перетворюється на teh funney. Наприклад, ось цей dead-serious nonsense (from ru.wikipedia):

"русский язык произошёл из древнерусского, вместе с украинским и белорусским языками"

у

"русскій язик проізошьол із дрєвнєрусскоґо, вмєстє с украінскім і бєлорусскім язикамі"

що миттєво показує безглуздість речення.

bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2017-02-21 03:13 am (UTC)(link)
О, кльове, дякую, треба буде потикатися.

Взагалі, ідея дуже правильна: CLI API спочатку, а потім вже наворачувать GUI.

А то буде, як із Сємажиком, який навіть у Wine не працює по-людськи. Причому, в основному, окошкі-мєнюшкі.
p35: (chameleon)

[personal profile] p35 2017-02-21 05:45 am (UTC)(link)
яка чудова забавка трансліт )))