henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-02-24 02:52 am

The Dollop, episode 20

Підсів останнім часом на The Dollop. Не всі епізоди у них однаково цікаві, але ось цей--це щось неймовірне: історія про хлопчика-хіміка з Детройту.

vladmradio: (Default)

[personal profile] vladmradio 2017-02-24 05:58 am (UTC)(link)
Сміх у ведучих чьоткій, нічого не скажеш!