henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-03-10 11:24 am

It feels like it has to be satire, & yet somehow it isn't

... або русня повчає американських девелоперів:

https://pbs.twimg.com/media/C6adguhWYAI6hp3.jpg:orig

Зліва направо: від безкоштовних уроків пограмування до Гітлера.

Я чув, Github кілька разів забороняли в Росії, чи щось таке (не пам'ятаю подробиць). Навіщо вони тоді лізуть? Яндекс ще не спромігся зробити свій православний РуSSхаб чи шо?

juan_gandhi: (Default)

[personal profile] juan_gandhi 2017-03-10 04:43 pm (UTC)(link)
Да ладно, обычное дело же. Такое явление встречается везде, я думаю.
Но смешно.